Damage information

List of Legend
Legend
Evacuation siteThere is damage information

Damage information

Damage information 1
Local nameMunicipalities nameThe number of reports
HiroshimaHiroshima CityNaka-ku-
Higashi-ku-
Minami-ku-
Nishi-ku-
Asaminami-ku-
Asakita-ku-
Aki-ku-
Saeki-ku-
Otake-shi-
Hatsukaichi-shi-
Fuchu-cho-
Kaita-cho-
Kumano-cho-
Saka-cho-
KureKure-shi-
Edajima-shi-
Damage information 2
Local nameMunicipalities nameThe number of reports
GeihokuAkitakata City-
Akiota-cho-
Kita-Hiroshima-cho-
HigashihiroshimaTakehara City-
Higashihiroshima-shi-
Osaki-Kamijima-cho-
BisanMihara-shi-
Onomichi-shi-
Sera-cho-
FukuyamaFukuyama-shi-
Fuchu City-
Jinseki-Kogen-cho-
BihokuMiyoshi-shi-
Shobara-shi-

To the top of page

Copyright (C) Hiroshima Pref. All Rights Reserved.