Evacuation site, evacuation site

Map Hiroshima City Otake-shi Hatsukaichi-shi Fuchu-cho Kaita-cho Kumano-cho Saka-cho Kure-shi Edajima-shi Akitakata City Akiota-cho Kita-Hiroshima-cho Takehara City Higashihiroshima-shi Osaki-Kamijima-cho Mihara-shi Onomichi-shi Sera-cho Fukuyama-shi Fuchu City Jinseki-Kogen-cho Miyoshi-shi Shobara-shi

Evacuation site, evacuation site information

List of evacuation site, evacuation site information
Local nameMunicipalities name
HiroshimaHiroshima CityHiroshima-shi Naka-ku
Hiroshima-shi Higashi-ku
Hiroshima-shi Minami-ku
Hiroshima-shi Nishi-ku
Hiroshima-shi Asaminami-ku
Hiroshima-shi Asakita-ku
Hiroshima-shi Aki-ku
Hiroshima-shi Saeki-ku
Otake-shi
Hatsukaichi-shi
List of evacuation site, evacuation site information
Local nameMunicipalities name
HiroshimaFuchu-cho
Kaita-cho
Kumano-cho
Saka-cho
KureKure-shi
Edajima-shi
GeihokuAkitakata City
Akiota-cho
Kita-Hiroshima-cho
HigashihiroshimaTakehara City
List of evacuation site, evacuation site information
Local nameMunicipalities name
HigashihiroshimaHigashihiroshima-shi
Osaki-Kamijima-cho
BisanMihara-shi
Onomichi-shi
Sera-cho
FukuyamaFukuyama-shi
Fuchu City
Jinseki-Kogen-cho
BihokuMiyoshi-shi
Shobara-shi

To the top of page

Copyright (C) Hiroshima Pref. All Rights Reserved.