Evacuation advisory, instructions

List of Legend
Legend
Evacuation order (urgently)There is evacuation order (urgently)Evacuation advisoryThere is evacuation advisoryRefuge start such as evacuation preparation, elderly personThere is refuge start in evacuation preparation, elderly person

Note: Evacuation order (urgently) includes evacuation advisory and refuge start such as evacuation preparation, elderly person,
Evacuation advisory may include refuge start such as evacuation preparation, elderly person.


Actual evacuation instructions

Actual evacuation instructions 1
Local nameMunicipalities nameKind
HiroshimaHiroshima CityNaka-ku-
Higashi-ku-
Minami-ku-
Nishi-ku-
Asaminami-ku-
Asakita-ku-
Aki-ku-
Saeki-ku-
Otake-shi-
Hatsukaichi-shi-
Fuchu-cho-
Kaita-cho-
Kumano-cho-
Saka-cho-
KureKure-shi-
Edajima-shi-
Actual evacuation instructions 2
Local nameMunicipalities nameKind
GeihokuAkitakata City-
Akiota-cho-
Kita-Hiroshima-cho-
HigashihiroshimaTakehara City-
Higashihiroshima-shi-
Osaki-Kamijima-cho-
BisanMihara-shi-
Onomichi-shi-
Sera-cho-
FukuyamaFukuyama-shi-
Fuchu City-
Jinseki-Kogen-cho-
BihokuMiyoshi-shi-
Shobara-shi-

To the top of page

Copyright (C) Hiroshima Pref. All Rights Reserved.